* Öğrenci bursları

      * Sponsorluk

      * İbadethane yapımı

      * STK destekleri

      * Üniversite AR-GE projeleri