BAB GROUP / İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları politikamız; çalışanların beceri ve kabiliyetlerini, sorumluluk ve yetki alabilme yeteneklerine göre değerlendirmek ve  herkese eşit fırsat yaklaşımı sunmaktır. 

İnsan Kaynakları yönetimi; çalışanların performanslarını artırmayı hedeflerken, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam oluşturarak kurumsal hedefleri bireysel hedeflere dönüştürüp şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.